Kontaktujte nás: +420605103959 | p.globocnik@gmail.com; daniel.urik@mulitvinov.cz; marko@most.exx.cz

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LITVÍNOVA - dostupné záznamy viz níže dle data:

18. zastupitelstvo 25.6.2020;

17. zastupitelstvo 28.5.2020;

16. zastupitelstvo 30.4.2020;

BŘEZEN - KVĚTEN 2020 - NOUZOVÝ STAV V ČR 


15. zastupitelstvo 27.2.2020;

14. zastupitelstvo 23.1.2020;

13. zastupitelstvo 12.12.2019;

12. zastupitelstvo 28.11.2019;

11. zastupitelstvo 07.11.2019;

10. zastupitelstvo 26.9.2019;

9. zastupitelstvo 29.8.2019;

8. zastupitelstvo 27.6.2019;

7. zastupitelstvo 30.5.2019;

...zbylá zastupitelstva se odehrála pouze se zvukovým záznamem.

On-line jednání bylo jedním z našich bodů, které mají posloužit lidem a přiblížit jim komunální politiku. Jsme rádi, že se podařilo najít shodu napříč spektrem zastupitelů a tento náš návrh byl realizován.

LDT cover

Cílem našeho programu je moderní, transparentní město s jasnou vizí a koncepcí rozvoje a péče o své obyvatele.

Volební program, komunální volby Litvínov 2018

Vize Litvínov 2030  Litvínov DO TOHO!

 

Program volebního uskupení Litvínov DO TOHO! je pojat jako vize našeho města v roce 2030. V něm chceme občanům ukázat nejenom konkrétní kroky, které zrealizujeme, ale zejména to, kam tyto kroky budou dlouhodobě směřovat. Není totiž možné plánovat rozvoj jen s výhledem jednoho volební období.

Problémy, které naše město sužují, si žádají čas a opatření, která se projeví až za několik let.

Nemusíte ale zoufat, pokud se vše podaří, změny budou patrné již v prvních letech realizace našeho programu. Zjednodušeně lze říci, že chceme, aby se Litvínov stal městem, ve kterém chtějí jeho obyvatelé žít a ne jen bydlet.

 

Program jsme rozdělili do pěti základních kapitol

 

 • Litvínov jede
 • Litvínov podnikatelům, podnikatelé Litvínovu
 • Litvínov, moderní město, které žije
 • Litvínov je Janov, Janov je Litvínov, ne ghetto
 • Litvínov pro občany

 

 

 

LITVÍNOV JEDE!

 

(doprava a parkování ve městě)

 

Všem obyvatelům je zřejmé, že doprava v našem městě není úplně ideální. Za roční jízdné platíme téměř 2x více než v Praze a lidé se potýkají s nedostatkem parkovacích míst, zejména v exponovaných částech jako je Osada, kde během hokejového utkání nezaparkujete.

Proto vybudujeme systém rezidenčního parkování a záchytných parkovišť.  Návštěvník hokejového utkání si zakoupí vstupenku/permanentku na hokej, která mu bude sloužit i jako jízdenka na MHD v den hokejového utkání.

Celoroční jízdenka v Litvínově výrazně zlevní až na 10,- Kč/den, tak abychom do roku 2030 dosáhli většího využití MHD. Koupit jízdenku bude díky SMS platbám a platbám kartou také jednodušší než kdy dříve. Chceme také upravit a zatraktivnit hlavní přestupní body u Citadely, u polikliniky a především úspěšně realizovat moderní dopravní terminál u nádraží ČD.

V roce 2030 také bezpečně dojedete na kole do Horního Jiřetína, nebo Mostu díky nově vybudovaným bezpečným cyklostezkám. Pokud půjdete naším městem, můžete narazit na kola, která si lze snadno vypůjčit k rychlejší přepravě.

 

 • Zlevníme roční kupóny MHD na 3500,- Kč
 • Racionalizujeme dopravu
 • Zavedeme SMS platby jízdenek a parkovného
 • Vytvoříme síť záchytných parkovišť (zejména pro hokejová utkání)
 • Sdílená vstupenka na sportovní utkání a jízdenka na MHD
 • Spolupráce na výstavbě cyklostezky propojující Horní Jiřetín a Litvínov, příprava cyklostezky propojující Litvínov, Most a další obce v okolí
 • Rezidenční parkování v exponovaných částech města
 • Jednání o zrychlení dopravy do krajského a hlavního města
 • Nakoupíme kola pro městskou policii
 • Zvážíme systém půjčování městských kol

 

 

LITVÍNOV MODERNÍ MĚSTO PRO LIDI!

 

(humanizace a oživení města)

 

V Litvínově se v roce 2030 senioři nemusí bát, jak stráví zbytek života, poté co již nemají pravidelný příjem ze zaměstnání. Díky fondu sociálního bydlení bude město schopné nabídnout těm, co to potřebují a splní podmínky přidělení, městský byt za dostupné nájemné. Obecní byty vyšší kvality také nabídneme lidem z profesí, které ve městě chybí, tedy zejména lékařům a dalším nedostatkovým profesím.

Hotelový dům díky důslednému vymáhání domovního řádu a lepší spolupráci s CPI, není již déle zdrojem problémových obyvatel města. Obyvatelé také mají dostupné ve městě prvky občanské vybavenosti, jako je dostatek laviček, místa na grilování a otevřená hřiště pro děti každý den. Díky elektronickému objednacímu systému již nestojíte na úřadech fronty.

Vyženeme z města nudu. Jelikož je Litvínov městem hokeje i krasobruslení, budou rozšířeny hodiny veřejného bruslení a zvážíme také zřízení alternativního kluziště. Díky užší spolupráci s občanským sektorem bude ve městě v budoucnu narůstat počet kulturních akcí pořádaných spolky. Občané také dostanou možnost rozhodovat, za co se ve městě postaví, nebo které projekty budou podpořeny a to díky participativnímu rozpočtu ve výši 1%.

V Litvínově 2030 se lidé již déle neostýchají vyjít si s rodinou na procházku i po setmění. Náměstí a jeho širší okolí je totiž místem jejich pravidelného setkávání. Díky této sociální kontrole také centrum neokupují problémoví obyvatelé. Do bázenu v centru města to má většina obyvatel stejně daleko a díky jeho funkčnímu propojení s Pilařským rybníkem je okolí znovu přitažlivým místem. V městském muzeu najdete moderní expozici z bohaté historie města a okolí. A díky zachování těžebních limitů, zde mladé rodiny nemusí mít strach o zdraví svých dětí.

 

 • Prioritou je oživení centra města
 • Zřízení dostupného bydlení pro seniory
 • Budeme řešit neutěšenou situaci v okolí hotelového domu
 • Zakoupíme moderní vybavení pro hasičský sbor
 • Elektronický a telefonický objednávací systém
 • Dostupnost služeb
 • Úprava veřejného prostoru
 • Rozšíření hodin veřejného bruslení
 • Oživení adventních trhů
 • Alternativní slavnosti - mimo Valdštejnských slavností
 • Podpora dalších slavností - chudeřínské slavnosti, osadnické slavnosti atd.
 • Užší spolupráce s občanskými spolky
 • Zatraktivnění města pro mladé obyvatele
 • Péče o zdraví obyvatel města
 • Participativní rozpočet (min 1%) - občané rozhodnou kam půjde část peněz z rozpočtu města
 • Rozšíření wi-fi připojení na náměstí a vybraných místech
 • Budeme aktivně hledat nové využití pro prázdné budovy města
 • Nový bazén postavíme na základě transparentní architektonické soutěže v centru města na místě stávajícího
 • Vrátíme vodu do Pilařského rybníka a upravíme okolní park na základě otevřené krajinářské soutěže
 • Projednáme možnost kulturních představení na náměstí
 • Vypracujeme komplexní plán na vylepšení cestovního ruchu ve městě
 • Vybudujeme plnohodnotné městské muzeum a budeme pravidelně vystavovat muzejní exponáty, které jsou nyní uloženy v mosteckém muzeu
 • Budeme se snažit o zatraktivnění expozic v zámku Valdštejnů
 • Budeme dál hájit limity těžby hnědého uhlí
 • Na celkovém rozvoji města a okolí budeme spolupracovat se sousedními obcemi

 

 

LITVÍNOV JE JANOV, JANOV JE LITVÍNOV, NE GHETTO

 

(Skutečná řešení, ne dávky a strašení)

 

V městské části Janov se v roce 2030 již dlouho neříká sociálně vyloučená lokalita. Zbourané panelové domy, dříve domy duchů, již déle nehyzdí naše město. Několik menších zdevastovaných panelových domů bylo opraveno. Do sídliště se vrátili jak lavičky, tak i ekonomicky silnější obyvatelé. Díky participaci místních na obnově sídliště tu dobré sousedské vztahy nejsou výjimkou. Lidé tráví společně čas na revitalizovaných prostranstvích.

Strážníci městské policie prochází pěšky nebo projíždějí sídlištěm po většinu roku na kole. Při své jízdě se zdraví s místními, protože je dobře znají, někteří jsou jejich sousedé. Město má totiž v Janově několik desítek vlastních bytů, které nabízí jako součást benefitů pro své zaměstnance. Zbytek bytového fondu slouží v rámci systému prostupného bydlení, díky kterému mají možnost bydlet i slušní obyvatelé, kteří dodržují zásady sousedského soužití. O úklid a pořádek ve městě se starají rovněž místní, kteří jsou zapojeni do projektů veřejně prospěšné práce a asistentů prevence kriminality. V Janově v roce 2030 už nebují obchod s chudobou.

 

 • Jednání s vlastníky domů a bytových jednotek
 • Zvýšená bezpečnost pro obyvatele Janova
 • Městský strážník není pochůzkář, ale autorita
 • Zavedeme systém odměn pro strážníky, kteří jsou svou službou přínosem pro zlepšení situace na sídlišti
 • Výkup vybraného bytového fondu do vlastnictví města
 • Demolice neopravitelných domů
 • Komplexní revitalizace veřejného prostoru a služeb
 • Založíme městský sociální podnik, pro dlouhodobě nezaměstnané občany města
 • Vytvoříme kompletní strukturu prostupného bydlení a zaměstnávání
 • Systémová práce s lidmi a komunitou v problémových životních situacích
 • Pravidelné vyhodnocování efektivnosti sociálních služeb
 • Zapojíme místní občany do obnovy sídliště

 

 

LITVÍNOV PRO OBČANY

 

(městský úřad a úředníci)

 

V Litvínově roku 2030 není problém si ověřit online, jak radnice nakládá s veřejnými prostředky, díky rozklikávacímu rozpočtu si tak do koruny ověříte, za co město utrácí. Úředníci jsou většinu času v dobré náladě vzhledem k dobrým pracovním podmínkám a rádi lidem vyjdou vstříc. Díky zkráceným úvazkům a možnosti práce z domova je část byrokratické zátěže odkloněna, a na úřadě je potom více času i místa pro lidi. Úředníci a radní, nesedí jen na úřadě, ale prochází město, aby měli dokonalý přehled o situaci a dopadu svých rozhodnutí. Pro dotace spolků jsou dána jasná pravidla, která jsou veřejná a transparentní, stejně jako odůvodnění rozhodnutí o přidělení/nepřidělení podpory. I dětem mimo hokejový klub se dostává stejné finanční podpory od města. Díky senzorické síti měření kvality ovzduší a zlepšení odpadového hospodářství má město nakročeno na běžnou úroveň takzvaných smart cities.

Jednání zastupitelstva mohou občané snadno sledovat online a po registraci do systému pokládat zastupitelům dotazy. Samozřejmostí je pevný čas pro bod vystoupení občanů. Program jednání je také uzpůsoben tak, aby body s předpokladem zájmu občanů byly zařazeny na pozdější čas jednání.

Město má zpracovanou urbanistickou studii pro město jako celek a při plánování staveb spolupracuje s městským architektem. Městské budovy, díky energetickému managementu, mají jen velmi nízké provozní náklady. Občané, kteří dobře město reprezentují, jsou odměňování systémem kulturních benefitů.

 

 • Zavedeme transparentní pravidla podpory pro všechny spolky působící ve městě,
 • Zrevidujeme městské smlouvy uzavřené našimi předchůdci
 • Budeme prosazovat sestěhování klíčových úřadů do centra města,
 • Zavedeme hodnocení úředníků a zároveň umožníme flexibilní pracovní úvazky
 • Zaměříme se na bezbariérovost města a městských budov
 • 2x ročně budeme procházet důkladně všechny městské části a následně debatovat s občany, kteří zde žijí
 • Budeme pravidelně jednat se zástupci SVJ,
 • Zlepšíme odpadové hospodářství a tím zajistíme zvýšení prostředků pro údržbu bytových domů
 • Vybudujeme senzorickou síť pro měření kvality ovzduší
 • Pro občany, kteří se obzvlášť zaslouží o prosperitu města a dobrý život ve městě, zavedeme transparentní systém kulturních benefitů
 • Podpoříme další rozvoj E-govermentu
 • Zřídíme pozici energetického manažera - tím bude zajištěn hospodárný provoz budov v majetku města
 • Jednání zastupitelstva města nejdříve od 15:00 s pevným časem pro vystoupení občanů
 • Zjednodušení registrace při vystoupení občanů na jednání zastupitelstva
 • Vypracujeme dlouhodobou koncepci rozvoje města a ideovou studii pro jednotlivé městské části
 • Zavedeme možnost práce z domova na zkrácený úvazek pro zaměstnance/kyně v městských institucích, které jsou na mateřské dovolené.
 • Zavedeme funkci městského architekta
 • Na stavby významného charakteru budeme vyžadovat architektonickou soutěž

 

 

 

LITVÍNOV PODNIKATELŮM, PODNIKATELÉ LITVÍNOVU

 

Podnikatel není sprosté slovo, ba naopak. Místní drobní a střední podnikatelé jsou nezastupitelnými partnery místní samosprvávy. Díky zlepšení image města jich je ve městě dost. Město organizuje pravidelná jednání “u kulatého stolu”. Díky aktivní pozici v hospodářské komoře, a spolupráci s příhraničními obcemi v ČR i SRN, má město lepší přístup k dotačním titulům. Město je také aktivním hráčem v oblasti cestovního ruchu a díky tomu do města zavítá více turistů než tomu bylo v předchozích letech. Město je v dobré finanční kondici, díky lepšímu rozpočtovému určení a racionálním investicím a využívání vlastního majetku na místo pronájmů.

 

 • Budeme pořádat pravidelné kulaté stoly mezi podnikateli a zástupci samosprávy,
 • Budeme aktivně vystupovat v Hospodářské komoře okresu a kraje,
 • Podpoříme místní malé podnikatele mj. inzercí v Radnici i na webu města,
 • Podpoříme místní podnikatele v cestovním ruchu,
 • Klademe důraz na využívání vlastního majetku města,
 • Racionalizace městských investic a úvěrů,