První zastupitelstvo od nouzového stavu

ZARÁŽKA UNIPETROL 2020 - AKTUÁLNÍ VÝVOJ A DENNÍ REPORTY

zde naleznete souhrn toho nejdůležitějšího den po dni k zarážce v Unipetrolu

Vážení spoluobčané, poprvé od vyhlášení nouzového stavu jsme se setkali (9. 4. 2020) v online prostoru na neformálním jednání klubů zastupitelstva města Litvínova. Toto jednání se uskutečnilo na náš podnět. Jeho výsledek se vám pokusíme v těchto řádcích nastínit. Pokud bude mít jakékoliv doplňující dotazy, obraťte se prosím na kohokoliv z nás - zastupitelů - za Litvínov DO TOHO!

1) KRIZOVÝ ŠTÁB ORP a jeho činnost

V rámci diskuse jsme požadovali detailní a podrobné informace o činnosti krizového štábu ORP, tyto nám dle vyjádření starostky nenáleží a štáb není povinen je uveřejňovat ani zastupitelům (pozn. jedná se o výkon státní správy); stejně tak jsme neuspěli ani v požadavku na zápisy z pracovní skupiny krizového štábu, neb i tato podléhá výše zmíněnému. Budeme tedy i nadále zasílat dotazy maily či přes platformy jako Skype aj. Ve věci oslovíme také Svaz měst a obcí a MV ČR, proč tato agenda nemá být zastupitelům dostupná.

2) UNIPETROL

Stran zarážky bylo až dnes na jednání definitivně sděleno všem zastupitelům města, jaký bude detailní postup – obecné rámce všichni známe a nejsou v mnohém bohužel vypovídající. Stran Unipetrolu i města Litvínova - resp. krizového štábu - bychom měli ještě dnes (9. 4. 2020) obdržet informaci o detailech zarážky - zejm. o ubytování a využití služeb zahraničními pracovníky na území města Litvínova. Bylo deklarováno, že ubytovaní Srbové na Koldomu jsou již nyní zaměstnaní v rámci subdodovatlských firem Unipetrolu a nesouvisí se zarážkou. Pobývají na našem území již déle. Příjezd všech ze zahraniční započne v následujících hodinách a dnech. Zarážka začíná 9. 4. 2020 a nemá definitivně stanovený konec. Hotel Loučky - zatím - dle informací p. Uhlíře nebude použit pro ubytování zahraničních pracovníků. V případě karanténních opatření zahraničních pracovníků, jsou zvoleny lokality přímo v Chemparku či mimo region Litvínovska. Všichni zaměstnanci budou dle dnešního vyjádření krizového štábu Unipetrolu podléhat zvýšenému dozoru, avšak i tak mohou nastat dílčí pochybení, které nelze v tomto počtu eliminovat. V této věci se jako občané neprodleně obracejte na Policii ČR, MP Litvínov či na tajemnici MěÚ pí. Hojdarovou, která za město zasedá v krizovém štábu Unipetrolu. INFORMACE STRAN ZARÁŽKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL - PDF DOKUMENTY - PŘÍMÝ ODKAZ

3) FINANČNÍ PODPORA PODNIKATELŮ

Prozatím je jen v obecných rysech – měla by obsahovat tři skupiny možné podpory dle zasažení podnikatelské činnosti – týká se podnikatelských aktivit, které jsou realizovány tzv. v nájmu města či jeho 100% vlastněných společností, jako je kupř. KPL, SPORTaS či Technické služby. Hned po detailnějším rozpracování podpory, vám dáme vědět.

4) POLIKLINIKA LITVÍNOV

Po komunikaci s jednatelkou společnosti Ing. Soškovou by měly být všechny provozy KPL, s. r. o. v tuto chvíli saturovány stran desinfekce, ochranných prostředků aj. Budova byla v minulých dnech dezinfikována. Před návštěvou polikliniky si ověřte dostupnost lékaře na webu: http://kplsro.cz/absence-lekaru/

5) DOPRAVNÍ PODNIK

Již po prvním týdnu nouzového stavu, jsme vstoupili do komunikace s DPmML, a. s. o tom, jaká je situace naplněnosti a využitelnosti MHD na Mostecku. Počet lidí v prostředcích MHD výrazně klesnul, mnohé spoje jezdily a jezdí prázdné, a tak jsme navrhovali dočasnou a pouze minimální úpravu některých jízdních řádů (zejm. noční a pozdně večerní spoje), aby se v této situaci podařilo část finančních prostředků společnosti ušetřit a příp. je využít na nákup ochranných prostředků, desinfekce aj. V tomto však DPmML změny nechystá. Zástupcům v orgánech společnosti jsme také položili dotaz, na kolik vyšlo „vybavení prostředků MHD rouškou“. Na odpověď čekáme a hned jako se jí dozvíme, budeme vás informovat. Věříme, že DPmML začne efektivně pracovat také na dalších podnětech, a to stran zlepšení služeb a uživatelského komfortu do budoucna – myslíme si, že je čas v tuto chvíli na vývoj a zavedení online plateb za jízdné (SMS) a popř. spuštění mobilní aplikace DPmML, a.s. k nákupu jízdenek a kupónů na MHD.

6) DEZINFEKCE MĚSTA

Jako první jsme se oficiálně zajímali (20. 3. 2020) o to, zda vedení města, potažmo Rada, neuvažuje o plošné dezinfekci města. Počátkem dubna se k našim dotazům a apelům přidaly také další strany SNK-ED a STAN, avšak vedení města nepovažuje plošnou dezinfekci města v tuto chvíli za nutnou. Město - dle paní starostky - vyhodnocuje situaci na doporučení KHS. V tuto chvíli (9.4.) je 10 pozitivních testů na covid-19 přímo v Litvínově, počty/údaje o lidech v karanténě město nemá a nedostává je od KHS. Od jakého počtu nakažených by k dezinfekci mělo dojít, vedení města nesdělilo. I v tomto bodě situaci sledujeme a bude i nadále doporučovat toto opatření uskutečnit, a to ve spolupráci s Technickými službami města a UNIPETROLEM. Blokové čištění města se standardně uskuteční.

7) ŠKOLSTVÍ

Výuka na všech typech škol ve městě probíhá dálkově a po odstranění drobných problémů napříč všemi stupni vzdělávání - od MŠ až po SŠ - se daří. Největší škola v Ruské ulici, stejně jako další ve městě nalezla optimální komunikační kanály stran žáků i rodičů popř. využívá asistenty k doručování úloh přímo k žákům domů (př. Hotelový dům v centru města), v ZŠ Janov, kromě distanční výuky, předávají úlohy k domácímu zpracování žákům či ZZ také osobně, a to přímo před školou. Komunikuje se všemi dostupnými kanály – v případě žáků zejm. sociální sítě. Vzdělávání není v tuto chvíli zásadně ohroženo a školství jako celek se díky inovacím ve výuce i komunikaci zajisté posune o velký kus dál. Díky všem, kteří učíte na dálku, resp. se učíte s dětmi doma.

8) INVESTICE MĚSTA

Od 9. 4. započne rekonstrukce komunikace od „křižovatky U Hodin“ směrem k Bille; zahájeny byly také práce na demolici prvního bloku vybydleného domu v Janově a běží ve standardním režimu také plánované výběrově řízení na dopravní terminál

9) SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Stejně jako KPL, s. r. o. by také sociální služby a jimi provozované úseky péče o seniory, hendikepované či jinak znevýhodněné klienty měly být vybaveny - z darů – ochrannými pomůckami a materiálem ke zvládání boje s covid-19. V této souvislosti město denně řeší také 2-10 objednávek na dovoz potravin a jiných nákupů osobám starším 70 let. V případě nedostatku roušek či ochranným pomůcek, dezinfekce aj. se v rámci této služby mohou občané na město obrátit, a to jim tyto prostředky bezplatně poskytne. Velké poděkování patří nejen v této věci zejména šikovným místním obyvatelům, kteří nosí roušky do Infocentra, místním i přespolním podnikům, které darují pomůcky, ale v neposlední řadě i školám jako SSZŠ, GTGM apod. které se podílejí na výrobě ochranných štítů a samozřejmě všem dalším, kterým není osud ostatních vedlejší. Centrálně stát sice selhal, ale skvělí lidé si pomohli sami. Klobouk dolů, děkujeme. DĚKUJEME (!)… ZA NÁS, ZA SEBE, ZA MĚSTO, ZA SENIORY, ZA KLIENTY SOC. SLUŽEB A MNOHÉ DALŠÍ - VÁM VŠEM, KTEŘÍ JEDNOU ROUŠKOU, JEDNÍM NÁKUPEM ČI JEN PODĚKOVÁNÍM LIDEM V PRVNÍ LINII ČI JINAK OHROŽENÝM SKUPINÁM PROKAZUJETE RESPEKT, ÚCTU A DODRŽUJETE PRAVIDLA. Sledujte nás, pište nám a diskutujte. Budeme rádi za všechny podněty, kritiku, chválu i debatu. Vaši zastupitelé za Litvínov DO TOHO!.