Dopravní uzel Citadela

urik 1.jpg

Vážení spoluobčané, již více než rok řešíme, jak bude vypadat "přestupní uzel" Citadela. Od prvních představ, přes veřejné projednání jsme se dostali před finální realizaci díla, která by měla proběhnout ještě v letošním roce. Abyste nemuseli složitě hledat na webu města, předkládáme vám finální verzi zde.

❓Jak hodnotíte tuto změnu? ✔️❌
Následovat budou v letech příštích další etapy - viz zprůjezdnění Jedličkovy ulice a modernizace točny tramvají včetně budovy DPmML.

citadela uzel 1.jpg