První on-line přenos ze zastupitelstva

30.5. 2019 měli občané Litvínova možnost poprvé sledovat jednání zastupitelstva on-line (tedy poprvé, kdy přenos zajišťovalo město, do té doby jsme se o to snažili my).

Ačkoliv se nepodařilo zajistit přenos v takové kvalitě, aby občané zastupiletele nejenom viděli, ale také slyšeli (jak typické pro naše město), jsme rádi, že se podařilo zrealizovat náš podnět a Litvínov je tak zase o něco blíže 21. století.

Nyní pracujeme na snížení objemu komunálního odpadu, bohužel zastupitelé odmítli náš první pokus o inovace v odpadovém hospodářství.

Budeme také na základě odborných analýz požadovat zřízení pozice energetického manažera, který ušetří statisíce korun z městského rozpočtu. Sledujte nás. S přáním hezkého dne LITVÍNOV DO TOHO !